İzmir Fen Lisesi Mezunları http://www.izmirfen.com
Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr
Okulların web adresleri http://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.asp
Wikipedia'da İzmir Fen Lisesi http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir_Fen_Lisesi
IFL Mezunlari Email Listesi http://groups.google.com/group/izmirfenliseliler
IFL Mezunlari - Ankara Email Listesi http://groups.google.com/group/iflankara
Karnem NET http://www.karnem.net